باشگاه کودک اصفهان
باشگاه تخصصی کودک اصفهان

باشــگاه کــودک اصــفهان

باشگاه کودک اولین مرکز اختصاصی ورزشی کودکان، از سال ۱۳۹۲ تا به امروز توانسته است، با تکیه بر به روزترین رویکردهای برنامه ریزی ورزشی و مطابق با استانداردهای جهانی، به بازی آموزی و کشف استعدادهای ورزشی کودکان سنین ۳تا٧ سال بپردازد.

کسب اطلاعات بیشتر ...

 

 


 
circle green copy